Λεξικό (κωλό)τσεπης

Γεωμέτρης: επιστήμονας, ικανός να μετρά την έκταση της γης
στην οποία κάποιος έχει αφήσει το αποτύπωμά του εν ζωή.
Το ακριβές μέγεθος αυτής της έκτασης υπολογίζεται πάντα μετά θάνατον
με την πολύτιμη βοήθεια των συγγενών-οικείων του θανόντος.
Έπειτα, χαράσσεται στο μνήμα το συνολικό εμβαδόν αυτής.
Ως αποτύπωμα λογίζονται, εκτός των χναριών στο έδαφος,
και όλα τα ίχνη που πιθανόν άφησαν τα χέρια του θανόντος
σε οποιοδήποτε χαρτί, σχέδιο, κατασκευή κτλ.

Αντώνυμο.
Ουρανομήκης: επιστήμονας, ικανός να μετρά το μήκος
το οποίο καταλαμβάνει το επίγειο αποτύπωμα του θανόντος
«μεταφρασμένο» στον ουρανό.
Η σχέση των δύο ορίζεται από τον εξής τύπο:
1 τετρ. χιλιόμετρο επίγειου αποτυπώματος =
= 1 τετρ. εκατοστό ουράνιου αποτυπώματος.

*Στο υπέρθυρο της εισόδου της Ακαδημίας Πλάτωνος
υπήρχε η επιγραφή:
«Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω».

Απαγορευόταν, δηλαδή, η είσοδος
σε οποιονδήποτε δεν γνώριζε γεωμετρία.
Τότε που η γεωμετρία δεν είχε τη σημερινή σημασία,
αλλά δήλωνε την ισότητα που διατρέχει το σύμπαν
και κατορθωνόταν μέσω της δικαιοσύνης,
της σωφροσύνης και της (επι)κοινωνίας.


περιέχεται στο θερινό τσακμάκι που κυκλοφορεί

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin